On June the 30th 2012 WORM hosted 14 Media Design & Communication MA students from Piet Zwart Institute presented 14 experimental factories for the new »Creative Industries«. Visitors were invited to meet and discuss the projects with the artists in a informal and relaxed atmosphere.English

The creative industries are among the fast growing sectors of the Dutch economy. Aside from the creation of form, meaning or symbolic value, the core activities in this top sector concern the way in which these very activities are being designed - the creative innovation process. This top sector revolves around companies that are founded upon creativity, innovation and entrepreneurship.The Media Design Masters program of the Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam presents 14 prototypes of factories for the production of film, images, social networks and design, providing inspiration and investment opportunities for all visitors.

Nederlands

De Creatieve Industrie is één van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Naast de initiële creatie – het creëren van vorm, betekenis of symbolische waarde – is in deze topsector de kern van de activiteiten ook de manier waarop zij die activiteiten vormgeven: het creatieve innovatieproces. Als topsector gaat het om bedrijven die hun bestaansreden vinden in creativiteit, innovatie en ondernemerschap.De masteropleiding Media Design van het Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam presenteert 14 prototypes van fabrieken voor de productie van film, beeld, sociale netwerken en design voor het verstrekken van inspiratie en investeringsmogelijkheden voor alle bezoekers.